במסגרת:

תכנות בסביבת אינטרנט Java-Scala, שנת 2014.

משימה:

אפליקציה חלונאית להמרת כסף בין סוגי מטבעות שונים, שילוב עם קובץ XML מאתר בנק ישראל.

שותפים לפרויקט:

Rotem Moked

דרישות הפרויקט:

You should develop a stand-alone application in Java that allows its users to get the up-to-date currency exchange rates for those currencies Israeli Bank provides a daily update via its Restful web service

  • java

    java

  • פרויקט Java סוגי מטבעות

    פרויקט Java סוגי מטבעות

  • פרויקט Java העתקה לקליפבורד

    פרויקט Java העתקה לקליפבורד