במסגרת:

לימודי תואר, קורס #C

משימה:

ניהול תפריטים, שימוש ב- Delegates, Interfaces, Polymorphism

שותפים לפרויקט:

Rotem Moked

דרישות הפרויקט:

עליכם לממש רכיב תוכנה שמספק הצגה וניהול של תפריטים היררכיים לאפליקציות Console

שלבי העבודה

  1. יוצג התפריט משתמש
  2. תקלט הבחירה מהמשתמש
  3. ניווט לתת-תפריט / הפעלת הפעולה שנבחרה
  • בחירה בפריט שמכיל פריטי משנה תנקה את המסך ותציג את פריטי המשנה הרלוונטיים
  • בחירה בפריט שאינו מכיל פריטי משנה, כלומר זהו פריט שבעקבותיו צריכה לקרות פעולה כלשהיא (למשל – הוספת האפשרות להוסיף צורה חדשה למערכת) תנקה את המסך ותפעיל את הפונקציה במערכת שמספקת את האפשרות הזו במערכת, ובסיומה יוצג שוב התפריט של הרמה שבה היינו קודם. חוזר חלילה עד לרגע שהמשתמש ייבחר באופציית יציאה מהתוכנית (ע"י פריט מיוחד בתפריט)