במסגרת:

לימודי תואר, קורס פיתוח יישומים לטלפונים ניידים, Android

משימה

פרויקט גמר לקורס, הכנת אפליצקיה משימות (Todo List) היברידית לאנדרואיד, שנת 2014

שותפים לפרויקט:

Rotem Moked

דרישות הפרויקט:

הפרוייקט כולל פיתוח אפליקציה היברידית לטלפונים מבוססי אנדרואיד אשר מאפשרת למשתמש לנהל todo list באמצעות הטלפון ולקבל הודעות notification ל-todo items שתאריך היעד שלהם הגיע. הודעות ה-notification תופיע בחלקו העליון של המסך כמקובל במכשירי אנדרואיד. כל todo item יכלול (לכל הפחות) הודעת טקסט ותאריך יעד להשלמה. האפליקציה צריכה לאפשר הוספה של todo item חדש, מחיקה של todo item קיים, עידכון של todo item קיים וקבלת רשימה של ה-todo items הקיימים.

 • מסך פתיחה באפליקציה נקי

  מסך פתיחה באפליקציה נקי

 • הוספת משימה חדשה מלא

  הוספת משימה חדשה מלא

 • הוספת משימה חדשה נקי

  הוספת משימה חדשה נקי

 • מסך עריכה באפליקציה

  מסך עריכה באפליקציה

 • שינוי תאריך באפליקציה

  שינוי תאריך באפליקציה

 • מסך פתיחה של האפליקציה

  מסך פתיחה של האפליקציה